Vitaal & Ontspannen is gestopt met haar activiteiten.

Dank voor de belangstelling en/of deelname in het verleden.


Ernestine van Lynden